POM 日本宝理 GH-10
价格:面议(联系客服获取优惠价)最小起订量:25千克
咨询热线:13681724809发货地址:江苏 广东
服务承诺: 免费配送 正品保证 原厂原包
特性:

注塑级 GF10 HB

日本宝理 GH-10物性参数

更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格

 

厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)


物理性能额定值单位测试方法
密度1.47g/cm³ISO 1183
熔体质量流动速率


190℃,2.16kg4.7g/10minISO 1133                                
熔体体积流动速率


190℃,2.16 kg3.80cm³/10minISO 1133                                

机械性能
额定值单位测试方法
拉伸模量4700MPaISO 527-2                                
拉伸强度92.0MPaISO 527-2                                
拉伸应变


断裂3.7%ISO 527-2                                
弯曲模量4070MPaISO 178
弯曲强度131MPaISO 178

冲击性能
额定值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度


23℃4.8kJ/m²ISO 179/1eA

热性能
额定值单位测试方法
热变形温度


1.8 MPa,未退火152ISO 75-2/A
线性热膨胀系数


TD:23~55℃1.1E-41/℃内部方法
MD:23~55℃4.0E-51/℃内部方法

电气性能
额定值单位测试方法
表面电阻率1.0E+16ohmsIEC 60093
体积电阻率7.0E+13ohms·cmIEC 60093

阻燃性能
额定值单位测试方法
阻燃等级HB
UL 94                                

补充信息
额定值单位测试方法
Color NumberCF3500